ای وی آ

مواد سازنده دمپایی (۱)

/post-1

برای آن که بتوانیم برای فروش دمپایی و صندل در مغازه یا غرفه نیاز است که ابتدا با مواد سازنده دمپایی، صندل و چکمه و کتونی ها آشنا شویم. یکی از مواد اساسی در تولید دمپایی و صندل eva (ای وی آ) می‌باشد.